Mr. Claudia Reijntjes-Wendenburg

Heeft zich na wat omzwervingen gespecialiseerd in het strafrecht. Uiteindelijk is zij ook gaan procederen bij de Hoge Raad en het Europese Hof in Straatsburg. Tegenwoordig legt zij zich vooral toe op de Wvggz en cassaties op het grensgebied van straf en civiel.

Profiel

2017 erkend als cassatieadvocaat in civiele zaken
2016 specialisatieopleiding civiele cassatie
vanaf 2014 lid Commissie van Toezicht Penitentiaire Inrichting Sittard
2013 specialisatieopleiding jeugdrecht
2012 erkend als casatieadvocaat in strafzaken
vanaf 2011 docent aan verschillende cursussen onder meer aan de Universiteit Maastricht, Universiteit van Curaçao en de Viadrina Universiteit te Frankfurt an der Oder
2010 – 2014 lid, later voorzitter, Commissie van Toezicht Penitentiair Psychiatrisch Centrum Overmaze te Maastricht
2009 – 2017 strafadvocaat te Maastricht
2009 – 2010 specialisatieopleiding strafrecht
2007 – 2009 strafadvocaat te Dordrecht
2006 – 2007 advocaat op Curaçao
2003 – 2006 advocaat-stagiaire te Dordrecht
2001 – 2003 part-time werkzaam bij de rechtbank Dordrecht en bij verschillende organen van de Raad van Europa onder meer Europees Hof voor de Rechten van de Mens te Straatsburg en het Europees Parlement
1998 – 2002 studie Internationaal en Europees recht aan de Universiteit van Tilburg

Publicaties

2020 Gedwongen psychiatrische zorg, serie Praktijkwijzers Strafrecht nr. 12, Kluwer, Deventer, 2020
2019 Commentaar op art. 8 EVRM en op art. 12 Grondwet (samen met J.M. Reijntjes), in: SDU Commentaar Strafvordering, Den Haag, 2019.
2018 In: Handboek Strafzaken, losbladig: hfdst. 34 (bewijs; met J.M. Reijntjes), Kluwer, Deventer (ook afzonderlijk verschenen, zelfde uitgever).
2018 “Verslaving: Van BOPZ naar VGGZ”, Ars Aequi 2018 p. 370-373.
2016 In: J.M. Reijntjes/A.D. Marchena-Slot (red.), Antilliaanse Strafrechtspleging: een inleiding,  SNAAR deel 28, Boom juridisch, Den Haag, 2016,  hfdst. 6 (dwangmiddelen), 11 (rechtsmiddelen) en 17 (tenuitvoerlegging).
2015 “Het adolescentenstrafrecht: een evaluatie van de eerste negen maanden rechtspraak”, Delikt en Delinkwent 2015 p. 199-214.
2015 Twee noten in: Grepen uit de Antilliaanse Jurisprudentie II, WLP Nijmegen, 2015, p. 153-156 en p. 159-161.
2014 P.A.M. Mevis, J.M. Reijntjes & C. Reijntjes-Wendenburg, “Herziening in het Koninkrijk”, Delikt en Delinkwent 2014 p. 479-497.
2013 In: Handboek Strafzaken, losbladig: hfdst. 75 (bezwaarschrift tegen de dagvaarding), Kluwer, Deventer.
2009 “De in het buitenland verblijvende minderjarige verdachte”, Strafblad 2009 p. 415-420.
2008 “Het OM neemt verhaal”, Strafblad 2008 p. 112-116.
2006 “Psychisch gestoorde delinquenten: effectuering van ‘het recht op’ behandeling”, Strafblad 2006 p. 272-282.
2006 “Opgesloten zonder rechten”, Advocatenblad 2006 p. 502 – 505.
2006 The Netherlands Antilles, NJCM- schaduwrapport ten behoeve van het VN- Comité tegen Foltering.
2004 Increasing the efficiency of justice in the Council of Europe’s Member States, Seminar rapport Ministerie van Buitenlandse Zaken.
2002 Survey of ethical evaluation of biomedical research, Rapport Raad van Europa.

Mw. mr. C. Reijntjes-Wendenburg
Across Borders Law Office
Kerkhofstraat 21
NL-5554 HG Valkenswaard
Telefoon: +31 (0)85 - 890 14 42
Fax: +31 (0)43 - 799 99 80

mail@acrossborders.info
www.acrossborders.info

KvK: 14116008
Btw: NL002271717B86
IBAN: NL02INGB0004433854
(BIG: INGBNL2A)

Algemene voorwaarden
Privacy statement
Uw tevredenheid
Klachten